Cover boek Ons psalmboek van Dr. Jaco van der Knijff

Ons psalmboek

Wie opgroeit binnen de gereformeerde gezindte, is vertrouwd met het psalmboekje van 1773. Maar bladerend door dat boekje kom je allerlei dingen tegen die vragen oproepen. Waarom eindigen sommige psalmen met een half versje? Waarom heeft Psalm 18 een voorzang? Waarom kregen de Psalmen 36 en 68 dezelfde melodie? Wat betekenen de aanduidingen dorisch, phrygisch en mixolydisch boven de melodie? Waar komen de ‘Eenige Gezangen’ vandaan? Welke functie hebben de christelijke gebeden en formulieren? En waarom staat er helemaal achterin een Ziekentroost?

Op deze en andere vragen zoekt Jaco van der Knijff een antwoord in de uitgave Ons psalmboek. Achtergronden en gebruik van het kerkboek van 1773. Uitgangspunt is het psalmboek met de berijming van 1773. Maar ook het kerkboek met de berijming van Datheen uit 1566 komt aan de orde.

Het boekje telt 112 bladzijden en kost 11,95 euro. Klik hier voor meer informatie en om de uitgave te bestellen.

In de media

In de media is op verschillende manieren aandacht besteed aan het verschijnen van Ons psalmboek.

Het Reformatorisch Dagblad bracht op 16 maart 2021 een interview met Jaco van der Knijff onder de titel ‘Ontdekkingsreis door een psalmboekje’. Lees de webvariant van het artikel.

Het Christelijk Informatie Platform (CIP) publiceerde op 2 juni 2021 een interview met Jaco van der Knijff onder de titel ‘Waarom is het psalmboek voor veel christenen heilig? Dr. Jaco van der Knijff legt het uit’.

Op 16 juni 2021 had in Apeldoorn het symposium Passie voor psalmzang plaats, ter gelegenheid van het verschijnen van Ons psalmboek. Het Reformatorisch Dagblad vroeg in de aanloop daarnaar aan lezers wat het psalmboek van 1773 voor hen betekent. Dat leverde het artikel ‘Wat betekent ‘1773’ voor u en jou? RD-lezers reageren’ op. Op 17 juni bracht de krant een verslag van het symposium.

Het blad Kerk en Muziek van de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten(VOGG) bracht in het november/decembernummer van 2021 (pag. 39-42) een interview met Jaco van der Knijff onder de titel ‘Een berijming van ‘Psalmverbruyers’ en ‘verbrodders van eens anders werk’’, geschreven door Jan Kruis.

Recensies

In diverse kranten en bladen en op sites verschenen inmiddels recensies van en reacties op het boekje. Een greep daaruit:

Kortom, een bijzonder informatief boekje dat ik graag wil aanbevelen voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs, voor iedereen die les geeft op een (zondags)school waar psalmverzen uit ‘1773’ worden aangeleerd, en voor organisten en predikanten.

[Ds. J.A.W. Verhoeven, in De Waarheidsvriend, 14 mei 2021, pag. 4-6]

Juist omdat het psalmboek zo’n grote plaats inneemt in de reformatorische eredienst, en de inhoud van het boekje als haast net zo canoniek wordt beschouwd als de Bijbel zelf, is het erg waardevol dat we nu een gedegen beschrijving hebben van de achtergronden bij het psalmboek.

[David Moerman, op Psalmboek.nl (22 mei 2021)]

Van der Knijff heeft een belangrijke dienst bewezen aan jongeren én ouderen die wekelijks en misschien wel dagelijks uit ‘1773’ zingen. Belangrijke informatie over deze geliefde psalmberijming is op beknopte, overzichtelijke wijze gepresenteerd en voorziet de lezer in kennis van de achtergrond en het ontstaan ervan, alsook in meer begrip van tekst en melodie. Ik kan het oud en jong van harte aanbevelen.

[Dr. P.C. Hoek, in het Reformatorisch Dagblad, 27 mei 2021, pag. 22-23]

Voor wie ‘ons psalmboek’ beter wil leren kennen, is dit boekje een prachtige introductie.

[Ds. A.A.F. van de Weg, in de Veluwse Kerkbode, 25 juni 2021, pag. 18]

Ambtsdragers, organisten en overige gemeenteleden zullen na het lezen van dit goed leesbare boekje met andere ogen naar ‘ons’ psalmboek kijken. Aanbevolen!

[J.H. Haase, in De Saambinder 99/41 (8 juli 2021), 8]

Dit boekje lijkt mij geschikt om te behandelen in de catechisatie van gemeenten waar 1773 nog (uitsluitend) gezongen wordt (op hele noten). Maar ook voor moderne(re) gemeenten is het waardevol hier kennis van te nemen.

[Ir. E.J. Jansen, in Ambtelijk Contact 60/4 (juli/augustus 2021), 10]

Een leerzaam en helder geschreven boekje, ook voor predikanten en gemeenteleden die de berijming van 1773 niet meer zingen. Met Van der Knijff ben ik het helemaal eens als hij het psalmboek een ‘schatboek van onschatbare waarde’ noemt. Nu nog een boekje over de berijmingen na 1773!

[Ds. Leo van Rikxoort, in Kerken rond Rijn en Gouwe 16 (31 juli 2021), 7]

Kortom, het is een handig boekje, in een prettige schrijfstijl, met veel informatie over ons psalmboek.

[Ds. J.M.D. de Heer, in Kerkbode der Gereformeerden Gemeenten in de classis Middelburg 58/12 (19 augustus 2021)]

Een interessant en laagdrempelig geschreven boek is Ons psalmboek. (…) Een boek waar de lezer wijzer van wordt.

[R. Mulder, in GezinsGids 74/07 (9 september 2021), 115]

Een verhelderend overzicht van de achtergronden van het kerkboek.

[Anoniem, in De Wekker 130/19 (17 september 2021), 19]

Wie met de nummers van de psalmen -in welke berijming dan ook- uit de voeten kan, kan veel praktische kennis uit dit boekje halen.

[Ellen van der Sar, in Laetare 37/4 (september 2021), 10]

Al met al krijgt u in kort bestek een helder doorkijkje in het ontstaan van de diverse onderdelen van ons psalmboek. (…) Al met al een lezenswaardig boekje. Van harte aanbevolen.

[L.W.Ch. Ruijgrok, in Zicht op de kerk 18/23(18 november 2021), 18-19]

 

Alles wordt op een toegankelijke en speelse manier beschreven. Een absolute aanrader.

[Jannemieke Weenink-ter Steege, in Vrouw tot Vrouw Magazine 69/9 (november 2021), 17]