Docent

Sinds 1 oktober 2018 is Jaco van der Knijff parttime als docent liturgiek verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. In die functie is hij, als lid van de vakgroep praktische theologie, verantwoordelijk voor het vak liturgiek en doet hij onderzoek op het terrein van de liturgiewetenschap.

Mede naar aanleiding van deze benoeming publiceerde De Wekker in juni 2020 een interview met Van der Knijff: ‘Het leven van een christen is een heilig liturgisch offer’, door Geerten Jan van Dijk (De Wekker 129/12 (5 juni 2020), 10-11).